OUTSOURCING::

Jednym z profili naszej działalności jest kompleksowa obsługa informatyczna firm i instytucji prowadzona na zasadach outsourcingu.

Outsourcing to znana od lat forma działalności polegająca na przekazaniu wybranych obszarów związanych z działalnością przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmie. Doskonałym przykładem outsoursingu jest korzystanie z usług biur rachunkowych, które jako zewnętrzne firmy prowadzą całą księgowość przedsiębiorstwa.

Proponowana przez nas forma współpracy eliminuje konieczność tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanych działów teleinformatycznych. Takie jednostki organizacyjne wymagają dużych nakładów finansowych związanych chociażby z kształceniem i szkoleniami, które przy obecnym postępie technicznym są nieodzowne i konieczne. W wypadku outsourcingu wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej są w stanie wykonywać nasi wykwalifikowani pracownicy.

CO PROPONUJEMY:

 • Konsultacje i analizę potrzeb sprzętowych i programowych.
 • Selekcję i dobór rozwiązań systemowych.
 • Dostawę oraz instalację sprzętu i oprogramowania również w siedzibie klienta.
 • Projektowanie oraz montaż sieci komputerowych.
 • Wdrażanie systemów informatycznych.
 • Nadzór i serwis.
 • Działalność szkoleniową.
 • Projektowanie i realizację witryn internetowych.

PROCES TWORZENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO:

 • analiza potrzeb, zebranie jak największej ilości informacji na temat zasad działania przedsiębiorstwa, przepływu dokumentów, danych
 • projekt, stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb i oczekiwań naszego klienta
 • wdrożenie systemu dopasowane do oczekiwań klienta związanych z funkcjonowaniem struktury informatycznej
 • szkolenie kadry pracowniczej mające na celu zapoznanie z wprowadzonymi rozwiązaniami i przeszkolenie zapewniające w późniejszej pracy pełne wykorzystanie możliwości systemu
 • opieka nad całością systemu informatycznego

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU IT:

 • Znaczne obniżenie kosztów, przy zmniejszaniu etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów urlopów, rozwijania kwalifikacji personelu a co najważniejsze kosztów utrzymania jego stanowiska pracy.
 • Powierzenie części infrastruktury informatycznej firmy grupie specjalistów, którzy umiejętnościami, wiedzą, i doświadczeniem przewyższają zwykle pracowników. Firma outsourcingowa IT może zatrudnić lepszych fachowców, ponieważ jest konkurencyjna płacowo.
 • Firma uzyska większą stabilność opieki nad powierzonym sprzętem i funkcjami organizacyjnymi. Pozbycie się uzależnienia pracownika od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem.
 • Wykorzystanie dużego zasobu ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne.
 • Umowa z firmą outsourcingową IT to więcej niż zatrudnienie pojedyńczego specjalisty. Specjalista skierowany do współpracy z firmą korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów.
 • Istnieje możliwość obejścia blokady etatów. Przy wykonywaniu usług specjalista wykorzystuje oprzyrządowanie i oprogramowania firmy outsourcingowej IT.
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika etatowego w ramach outsourcingu IT ekspert pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie są naliczane nadgodziny, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
 • Nie pojawia się sytuacja uzależnienie firmy od osoby, która ma dostęp do informacji poufnych i może w przypadku ewentualnych kompikacji czynić duże szkody w firmie. Tego typu zagrożenie nie istnieje w przypadku obsługi przez firmę outsourcingową IT.
 • Ułatwiony dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych, co jest szczególnie istotne w przypadku outsourcingu IT informatycznego (usług informatycznych).
 • Pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich działów organizacyjnych firmy, dzięki wykorzystaniu zasobów zewntrznych do rutynowych i czasochłonnych zadań.
 • Wykorzystanie dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania i organizacji IT.
 • Wsparcie telefoniczne, zdalne, korzystanie z osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych IT
 • Skupienie się na umiejętnościach firmy, które zapewniają jej konkurencyjność nad innymi firmami.
 • Zagwarantowanie wysokiej jakości wykonywanych usług informatycznych.
 • Dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych, wiedza, doświadczenie i umiejętności na najwyższym poziomie.